آدرس: سنندج، خیابان کشاورز، بالاتر از پارک سپیدار، ساختمان مرکزی کیاپرواز
ایمیل: info@ttik.ir